1. marts 2023 kl. 19.30. Humlebæk Bibliotek, Humlebæk

Günter Grass og et par andre – tysk litteratur i efterkrigstiden

Pris 100 kr. Tilmeld dig her

Hvor fyrsterne havde fornedret sig, tilfaldt der digterne anseelse.”

Sådan forestiller Günter Grass sig situationen mod slutningen af Tredivesårskrigen i sin novelle Mødet i Telgte, og en lille afglans af dette kunne man iagttage i efterkrigstidens Vesttyskland.

Uden at overdrive for meget kan man hævde, at tyske forfatteres indflydelse på den offentlige meningsdannelse i de første årtier efter 1945 var betragtelig – og at dette hang sammen med den litterære kvalitet af deres værker. Foredraget vil koncentrere sig om Günter Grass som den centrale figur, men inddrage nogle af hans samtidige og den historiske ramme, de virkede i.

Per Øhrgaard, professor em. dr. phil., dansk oversætter af Günter Grass