16. oktober kl. 16.00. Rådhuskælderen, Fredensborg Rådhus, Kokkedal

Katherine Richardson:

Klima- og biodiversitets-krisen kan løses

Gratis adgang, men krav om tilmelding.

En af Danmarks mest fremtrædende forskere i, hvordan menneskers aktiviteter påvirker de overordnede levevilkår på jorden, professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet, Katherine Richardson, giver sit bud på klima-krisen – og på, hvordan den kan løses.

Hvad er status på vores påvirkning af jordens tilstand? Hvordan kan løsning af klimakrisen og biodiversitetskrisen gå hånd i hånd? Og hvad kan vi i praksis gøre globalt, nationalt og lokalt?

Katherine Richardson var formand for Danmarks første klimakommission. Klimakommissionen kom i 2010 med det første forslag til, hvordan det danske energisystem bliver fossilfrit inden 2050. I dag er hun medlem af Klimarådet. Hun har desuden været med til at udforme FN’s globale udviklingsrapport og har således i høj grad arbejdet både nationalt og globalt med forskning og politiske planer.

Efter blikket ud i verden går vi helt tæt på. En medarbejder fra Fredensborg Kommune fortæller om klima- og naturprojektet Nivå Engfjord. Projektet handler om at skabe store sammenhængende naturområder i kommunen for at øge biodiversiteten, håndtere de stigende vandmængder, begrænse drivhusgasudledningerne og generelt forbedre natur- og miljøforhold.

Udbydes i samarbejde med Fredensborg Kommune