2. maj . 19.30 Fredensborg Bibliotek

Fremtidens landbrug i et klimaneutralt samfund

Gratis adgang, men krav om tilmelding. Klik HER

Vi skal nedbringe vores udledning af CO2, og vi skal styrke det vilde plante- og dyreliv. Det er vores fælles ansvar. Professor Henrik Hauggaard-Nielsen vil i sit foredrag fokusere på landbrugets rolle i denne helt nødvendige omstilling.

Hvordan reducerer vi fødevareproduktionens klimapåvirkning og påvirkning af vandmiljøet? Et udgangspunkt kan være ændrede dyrkningssystemer med mindre forbrug af pesticider og øvrige eksterne inputs som handelsgødning og mekanisering for at fastholde næringsstoffer og derigennem også sikre øget kulstoflagring i jorden. Hvad er EU’s rolle? Og kan de nye kostråd med øget fokus på plantebaserede fødevarer give sig udtryk i valget af afgrøder?

For at sikre incitament for den enkelte landmands mulige omstillinger kunne de offentlige køkkener måske i endnu højere grad fokusere på lokalt producerede råvarer?

Efter foredraget fortæller Fredensborg Kommune om kommunens initiativer på området.

Professor, cand. agro, Henrik Hauggaard-Nielsen, RUC.
 

Du kan bestille adgang til samtlige fem klimaforedrag ved at klikke HER

Foredraget udbydes i samarbejde med Fredensborg Kommune