21. april: Krig, corona og klimakrise – hvordan overlever retssamfundet i en krisetid ?

21. april kl. 19.30 i Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40, 3050 Humlebæk

Oplægsholder Kristian Lauta, forfatter, professor i retsvidenskab og prodekan for uddannelse, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

De traditionelle vestlige frihedsværdier er stærkt udfordret i disse år. Under coronaen blev den grundlovssikrede forsamlingsfrihed dramatisk indskrænket – selv private fester blev lukket og politiet greb ind, hvis fodgængere gik den forkerte vej rundt om de københavnske søer.

Ukraine-krigen har i endnu højere grad sat demokratiske rettigheder under pres – ikke kun i Rusland og Ukraine, men også hos os selv. EUs svar på krigen har været at forbyde russiske-ejede TV-stationer, beslaglægge russeres skibe og bankkonti og mere eller mindre tvinge private firmaer til at afvikle engagementer i Rusland. Et historisk forsvarsforlig vedtages på få dage, generelle asylregler gælder ikke for ukrainere.

Forude venter en klimakrise, som igen kan betyde nye indgreb i den enkelte borgers frie valg.

Hvad betyder alt dette for de frihedsrettigheder, vi har vænnet os til at betragte som en selvfølgelighed. Hvordan sikres den rigtige balance mellem den personlige frihed og hensynet til samfundets helhed? I dette arrangement får du mulighed for at møde en af dansk juras skarpeste hoveder til en debat om det, vi vist alle er enige om er tidens mest dramatiske problem.

Allerede før coronakrisen havde han på et mere teoretisk niveau beskæftiget sig med hvordan samfund håndterer ekstreme situationer, blandt andet med bogen “Katastrofer og hvad vi kan lære af dem”. I et foredrag på Humlebæk Bibliotek vil han uddybe sine undersøgelser og konklusionerne fra DJØFs task-force og lægge op til debat: Hvordan sikrer man de demokratiske grundrettigheder, når samfundet er truet af krige, corona og klimakrise?

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Fredensborg Aftenskole

Deltagerpris 100 kr. Tilmelding og betaling her