8., 15.,  22. jan. 2024 kl. 19.30. Lindehuset, Jernbanegade 28B, Fredensborg

Tre aftener:
Aristoteles for begyndere

Pris 240 kr. Fri adgang for studerende. Tilmeld dig her

I 2023 holdt Gorm Tortzen en meget besøgt foredragsrække om Platon – den følger vi nu op med tre aftener om Platons elev med en meget anderledes filosofi, nemlig Aristoteles. De to filosoffers forskellige verdenssyn har i ekstrem grad behersket europæisk tankegang i 2500 år, og de er derfor begge afgørende at kende.

Aristoteles (384-322 f. Kr.) er verdens første videnskabsmand. Han studerede alt og skrev værker om det meste: fysik, metafysik, I 1151biologi, etik, litteraturteori – og udviklede en teori om det gode samfund, nedskrevet i det nyoversatte værk Politikken.

Det første af de tre foredrag sætter Aristoteles ind i den historiske og videnskabshistoriske sammenhæng og giver et overblik over hans ’universitet’ Lykeion i Athen.

Andet foredrag har som første tema Aristoteles’ forhold til sin lærer Platon og hans statsteorier. Derefter læser vi sammen udvalgte passager af Politikken.

Tredje foredrag er en gennemgang af flere afsnit af Politikken og et udblik over værkets betydning for senere europæisk statsteoretisk tænkning.

Gorm Tortzen er lektor em. i græsk og latin og har været konsulent ved Esben Korsgaard Rasmussens nyoversættelse af Aristoles’ værk Politikken.