Det begyndte i midten af 1800-tallet i England. Tanken slog også an i Danmark, og  i 1898 blev der omkring Københavns Universitet stiftet en forening for folkelig universitets-undervisning i Danmark.

I dag er det ikke kun Københavns Universitet, der har tilknyttet et folkeuniversitet, men også Syddansk Universitet i Odense, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

Desuden findes der lokale folkeuniversiteter over hele landet, der ligesom folkeuniversiteterne i universitetsbyerne

  • gennemfører folkelig universitetsundervisning i form af foredrag og kurser
  • oplyser om forskningsmetoder, og
  • fungerer som bindeled mellem videnskab, kultur og samfund og på den måde fremmer demokratiforståelse og aktivt medborgerskab

De lokale folkeuniversiteter skal være tilknyttet folkeuniversiteterne i København, Odense, Aarhus eller Aalborg (i Nordsjælland gælder det Frederikssund og Hillerød), eller en institution, Folkeuniversitetets Komitestyrelse, der har hjemsted i Folkeuniversitetscentret i Skærum Mølle ved Holstebro (i Nordsjælland gælder det Helsingør og Gribskov, og nu også Fredensborg).

Folkeuniversiteternes virksomhed er reguleret af folkeoplysningsloven og bekendtgørelsen om folkeuniversiteter. Blandt de ”centrale” folkeuniversiteters opgaver er godkendelse af foredragsholderne, tegning af kontrakter og udbetaling af honorarer.