Onsdag 6. marts 2024 kl. 19.30. Humlebæk Bibliotek

Goethe – den helt store i tysk kultur

Pris 100 kr. Køb billet her

At tale om Goethe og hans værk kræver ingen særlig begrundelse, for han er altid vedkommende.

Men i det sene efterår 2023 udkommer Jon Høyers  oversættelse af hans hovedværk Faust, både den mere kendte 1. del (allerede udkommet separat i 2020) og den på mange måder gådefulde 2. del. Med udgangspunkt i denne udgivelse vil foredraget dels beskæftige sig med Faust, dels i det hele taget med Goethe og hans kolossale indflydelse på tysk, men også i høj grad dansk åndsliv.

Pehr Øhrgaard, professor em. og mangeårig kender af tysk kultur og politik