Mandag 9. sept. 2024 kl. 19.30. Humlebæk Bibliotek

Kunstig intelligens er tidens helt store emner. Vil den nye teknik hjælpe os til at kurere sygdomme, hurtigt skaffe ny viden og lette os for trælse og kedelige jobs? Eller er det tværtimod en trussel, der vil koste tusindvis af job, føre til øget overvågning og på sigt tage magten fra os som mennesker?

I dette foredrag giver professor Thomas Ploug fra Aalborg Universitet os en kort introduktion til, hvad kunstig intelligens (AI) egentlig er, både historisk og i moderne forstand. Dernæst sættes fokus på de samfundsmæssige gevinster og udfordringer knyttet til hastigt voksende brug af AI på tværs af samfundets sektorer, virksomheder og institutioner. Der vil blive givet en række eksempler på, hvordan Kunstig Intelligens kan bidrage positivt til samfundsudviklingen, men også hvordan brugen af AI kan medføre skade, misinformation, diskrimination og tab af kontrol.

Thomas Ploug er Professor i Data- og AI-etik ved Aalborg Universitet. Han har i mange år arbejdet med etiske spørgsmål og problemer inden for en række områder, og har i de senere år særligt forsket i etiske, juridiske og reguleringsmæssige spørgsmål knyttet til udviklingen inden for Kunstig Intelligens