18. april 2024 kl. 19.30. Biblioteket, Jernbanegade 3, Fredensborg

Fra istid til nutid:
Nordsjælland i 30.000 år

Pris 100 kr. Køb billet her

Begravet under nutidens jordoverflade, med alt dets forstyrrende spor af menneskets udskejelser, gemmer sig lag, og landskaber opstået i forbindelse med den sidste istids invasion og afsmeltning af gletsjere og efterfulgt af den nuværende varmetid.

En stor forskellighed af geologiske formationer opbygger landskabets mange terrænformer, og hvad enten de blev dannet af gletsjere, smeltevandsfloder, søer, i havbugter eller af klitter, udgør de alle brikker i den store mosaik af landskabsformer, der findes i Nordsjælland. I denne forelæsning gøres der nedslag i geologiske fænomener og landskaber mellem Gribskov og Øresund.

 
Michael Houmark-Nielsen, geolog, emeritus v. Center for Geo-Genetik, Globe Instituttet, Københavns Universitet (K.U).
Forfatter til blandt andet bøgerne Istiden i det danske landskab og  Geologi og landskaber i Nationalpark Kongernes Nordsjælland